top of page

เสียงตอบรับ
และความประทับใจจากนักเรียน COVER

15_edited.png
สอนละเอียด อธิบายดี มีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ของแถมก็เยอะมาก คุ้มค่ากับเ (2).png
สอนละเอียด อธิบายดี มีภาพประกอบทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ของแถมก็เยอะมาก คุ้มค่ากับเ (4).png
REview (7)_edited.png

ผลงานของนักเรียนคอร์ส  HIPHOP DRILL R&B

bottom of page