คุณคิดว่ากระบวนการไหนในการทำเพลงยากที่สุด เพราะอะไร ?คุณคิดว่ากระบวนการไหนในการทำเพลงยากที่สุด เพราะอะไร ?


1.การคิด (Idea)2.เรียบเรียง ดนตรี (Compose)3.แต่งเสียง (Mix)4.Mastering5.คุยงานกับลูกค้า (Contact)


6.เนื้อร้อง ทำนอง (Lyrics)