มีอะไรใหม่ใน FL Studio 20.9
วันที่ 22 เดือนธันวาคมที่ผ่านมา FL Studio ได้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 20.9 แล้วนะครับ

เราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรใหม่บ้างในเวอร์ชั่นนี้


1.Pitch Shifter Effect


Plugin ใหม่ ที่ใช้ในการปรับค่า Pitch ต่างๆ ที่สามารถทำได้ในรูปแบบ Real-Time

แบ่งออกเป็น 2 Mode นั้นก็คือ Music Mode และ Voice Mode สามารถใช้ในการปรับ Pitch และ Formant ให้กับเสียงเครื่องดนตรี