top of page

ไมค์โครโฟนจำเป็นต้องมีฟังก์ชัน Crossfeed ไหม?


ไมค์โครโฟนจำเป็นต้องมีฟังก์ชัน Crossfeed ไหม?

บอกเลยว่าไม่จำเป็น Crossfeed จำเป็นแค่สำหรับหูฟังอย่างเดียว ยิ่งเป็นการอัดเสียงแบบ True Binaural แล้ว ยิ่งต้องเอาให้ห่างจากการใช้ Crossfeed เลยYoutube : Tong Apollo

Instagram : classabytongapollo

Facebook : สอนทำเพลงออนไลน์ Class A by Tong Apollo

TikTok : Class A by Tong Apollo

Comentários


bottom of page