top of page

Live วันนี้เรามาพูดคุยแลกเเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการ MIX เพลงLive วันนี้เรามาพูดคุยแลกเเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการ MIX เพลงกันครับ

และยังมีเทคนิคการ Mix เพลงมาแนะนำกันอีกด้วย


จะเป็น Producer มือใหม่หรือมือเก่า ก็มาแลกประสบการณ์กันได้ครับ

แล้วเจอกันที่ Youtube : Tong Apollo 20.30 น. ครับ


Youtube : Tong Apollo

Instagram : classabytongapollo

Facebook : สอนทำเพลงออนไลน์ Class A by Tong Apollo

TikTok : Class A by Tong Apollo


#สอนทำเพลงออนไลน์ #แต่งเสียงร้อง #classabytongapollo

แสดงน้อยลงbottom of page