Mix Mastering แตกต่างกันอย่างไร ?หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าขั้นตอน Mix & Mastering ต่างกันไหม หรือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นขั้นตอนอันเดียวกันวันนี้เราจะมาอธิบายกันให้ฟังชัดๆเลยครับ ว่ามันต่างกันอย่างไร


ขั้นตอนการ Mix และ Masterimg เป็น 2 ขั้นตอนสำคัญสุดท้ายก่อนที่เราจะนำเพลงของเรา

<