top of page

Tong Apollo Music Review #10 ประจำวันพุธที่ 30 มิถุนายนกติกา :

ต้องส่งเพลงมาที่ Classabytongapollo@gmail.com เท่านั้น

ต้องเป็นที่เรียบเรียงและทำดนตรีเองทั้งหมด รับ Original Track เท่านั้นนะครับ


(ใช้ Mixtape แล้วร้องใส่ไม่รับครับ) (Remix ไม่รับ)

(Cover แต่ทำดนตรีเอง และร้องใหม่ รับครับ )

สิ้นสุดการรับเพลงที่ 20.30 (ก่อนรายการเริ่ม)


ไม่สามารถส่งระหว่างรายการได้

ไม่จำกัดแนวเพลง

ไม่มีคนร้องก็ส่งได้ แต่ต้องทำดนตรีเองทั้งหมด


ส่งเป็น link Youtube,Soundcloud หรือ ส่งไฟล์เพลง Mp3,Wave เท่านั้น

Kommentare


bottom of page