Tong Apollo Music Review #18 ประจำวันพุธที่ 20 เมษายน เวลา 20.30 น.
📣แจ้งการสลับสัปดาห์ของ Music Review จากพุธที่ 27 เมษายน ของสัปดาห์สุดท้าย มาเป็นวันพุธที่ 20 เมษายน แทนนะครับ📣


และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ มาร่วม Comment ใน Music Review #18 ครั้งนี้ กับคุณ Boo Quincy ครับ


🔔กติกา🔔


📍ต้องส่งเพลงมาที่ Classabytongapollo@gmail.com เท่านั้น

📍ต้องเป็นที่เรียบเรียงและทำดนตรีเองทั้งหมด รับ Original Track เท่านั้นนะครับ

(ใช้ Mixtape แล้วร้องใส่ไม่รับครับ),(Remix ไม่รับ),(Cover แต่ทำดนตรีเอง และร้องใหม่ รับครับ )

📍สิ้นสุดการรับเพลงที่ 18.00 น. ไม่สามารถส่งระหว่างรายการได้

📍ไม่จำกัดแนวเพลง

📍ไม่มีคนร้องก็ส่งได้ แต่ต้องทำดนตรีเองทั้งหมด

📍ส่งเป็น link Youtube,Soundcloud หรือ ส่งไฟล์เพลง Mp3,Wave เท่านั้น !

**ไม่รับ Link อื่นๆนอกจากนี้**


จะรับ Review แค่ 10 คนเท่านั้น โดยเราจะสุ่มชื่อจาก Member ก่อนจำนวน 8 คน📀

และคนที่ไม่เป็น Member จำนวน 2 คน