เสียงตอบรับ
และความประทับใจจากผู้ใช้  Vocal Hip Logic

45_edited.png
46_edited.png
79_edited.png

ผลงานของนักเรียนคอร์ส  HIPHOP DRILL R&B