top of page

คุณกำลังอยู่ในหน้า แก้ไข คอร์สเรียน

หน้าปกคอร์สเรียน ขนาด ยาว 1640 กว้าง 924 PX

วีดีโอตัวอย่างคอร์ส

รูปภาพคอร์สเรียนที่ 2  ขนาด ยาว 747 กว้าง 311 PX

1 on 1 Course.webp

รูปประกอบของแถมและสิทธิพิเศษ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบความประทับใจผู้เรียน 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบหลักสูตร ความสำเร็จ ใบประกาศ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 1  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 2  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 3  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รายละเอียดของคอร์สนี้

Intro.jpg
Intro
 • อธิบายหลักของการสร้างเพลง และสร้าง Marker ช่วย

 • สร้าง Chord โดยเทคนิคพิเศษ ไม่ต้องเขียนโน็ตเอง

 • สร้าง Hihat แบบ Style Trap ด้วยเทคนิคลับพิเศษ

Intro.jpg
Pre Hook 1
 • สร้าง Drum Pattern ให้สนุก

 • สร้าง Piano Chord แบบน่ารักด้วยเทคนิค Pitch Blend

 • สร้าง Bass ด้วยเทคนิคการวางโน๊ตให้เข้ากับกลอง

Intro.jpg
POST HOOK 1
 • สร้างกลอง

 • เติม Piano Melody ให้ฟังดูกว้าง

 • เติม String ให้ท่อนเพลงมีความลึก

Intro.jpg
PRE HOOK 2
 • เรียนรู้เทคนิคการเรียบเรียงให้ไม่น่าเบื่อ

Intro.jpg
POST HOOK 2
 • เพิ่ม Synth ใหม่ในท่อนส่ง

Intro.jpg
BRIDGE
 • เรียนรู้และทำความรู้จักท่อน Bridge ที่แนว Kpop ชอบใช้

Intro.jpg
Verse 1
 • เรียบเรียงท่อน Verse 1

Intro.jpg
HOOK
 • สร้างกลองด้วย One Shots ใน Style Trap Hiphop

 • วาง Hihat ด้วยชุด Midi สะดวก ง่าย รวดเร็ว

 • สร้าง Bass 808

Intro.jpg
VERSE 2
 • เติม Reese Bass เพื่อเพิ่มพลังให้เพลง

Intro.jpg
Hook 2
 • Copy ทั้งหมดจาก Hook 1

Intro.jpg
SOLO
 • เพิ่ม Synth ลูกเล่นท่อน Solo

 • เปลี่ยนจังหวะ Bass ใหม่ให้สนุกขึ้น

Intro.jpg
HOOK 3 + POST HOOK 3 + OUTRO
 • เรียบเรียง 3 Part สุดท้ายแบบง่ายๆ

bottom of page