top of page

คุณกำลังอยู่ในหน้า แก้ไข คอร์สเรียน

หน้าปกคอร์สเรียน ขนาด ยาว 1640 กว้าง 924 PX

วีดีโอตัวอย่างคอร์ส

รูปภาพคอร์สเรียนที่ 2  ขนาด ยาว 747 กว้าง 311 PX

1 on 1 Course.webp

รูปประกอบของแถมและสิทธิพิเศษ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบความประทับใจผู้เรียน 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบหลักสูตร ความสำเร็จ ใบประกาศ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 1  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 2  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 3  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รายละเอียดของคอร์สนี้

Intro.jpg
บทที่ 1 แนะนำการใช้งานโปรแกรม Logic Pro ที่จำเป็นในการ Edit เพลง
  • แนะนำโปรแกรมและการใช้งาน Logic Pro X

Intro.jpg
บทที่ 3 เรียนรู้เรื่อง Key เพลงเพื่อใช้ Mashup
  • เรียนรู้ถึง Key เพลงต่างๆ เพื่อนำหลายๆเพลงมา Edit ตามความต้องการของเรา

Intro.jpg
บทที่ 5 Effect Plugins
  • การใช้ Effects Plugin ต่างๆในการ Edit

Intro.jpg
บทที่ 7 เทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ
  • เรียนรู้เทคนิค รวมไปถึงเคล็ดลับพิเศษจากผู้สอน

Intro.jpg
บทที่ 2 เรียนรู้วิธีการตัดแบ่งท่อนเพลงเพื่อใช้ Edit
  • เรียนรู้การตัดแบ่งท่อนเพลงต่างๆ เพื่อนำมาใช้สำหรับการ Edit Mashup

Intro.jpg
บทที่ 4 Tempo รวมถึงการทำ Transition Tempo
  • เรียนรู้เรื่องการปรับเปลี่ยน Tempo

  • เรียนรู้เรื่องการทำ Transition Tempo

Intro.jpg
บทที่ 6 Mastering
  • การทำ Mastering เพื่อให้ได้เสียงที่มีมาตราฐาน

bottom of page