top of page

คุณกำลังอยู่ในหน้า แก้ไข คอร์สเรียน

หน้าปกคอร์สเรียน ขนาด ยาว 1640 กว้าง 924 PX

วีดีโอตัวอย่างคอร์ส

รูปภาพคอร์สเรียนที่ 2  ขนาด ยาว 747 กว้าง 311 PX

1 on 1 Course.webp

รูปประกอบของแถมและสิทธิพิเศษ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบความประทับใจผู้เรียน 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปประกอบหลักสูตร ความสำเร็จ ใบประกาศ 

ขนาด ยาว 400 กว้าง 400 PX

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 1  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 2  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รูปภาพคุณสมบัติเด่นของคอร์ส 3  ขนาด ยาว 974 กว้าง 300 PX

EBook Cover.jpg

รายละเอียดของคอร์สนี้

Intro.jpg
Chapter 1 Menu Bar 1
 • แนะนำการใช้งานในส่วน menu bar ทั้งหมด

 • แนะนำการใช้งาน Template ตั้งต้นในการสร้างเพลง

 • แนะนำคำสั่งใน Menu ต่างๆเช่น Save,Export,Edit,View,Option,Tools

 • แนะนำการตั้งค่า Setting ต่างๆของโปรแกรม

 • การเชื่อมต่อ Midi Keyboard, Audio Interface

 • การเชื่อมต่อกับ โฟเดอร์ Loop Sample เพื่อใช้สร้างเพลง

 • สอนดูเวอร์ชั่นของโปรแกรม

Intro.jpg
Chapter 3 หน้าต่าง Channel Rack
 • อธิบายการใช้งานหน้าต่าง Channel Rack

 • สอนวิธีนำไฟล์เสียงกลอง Loop Sample มาใช้ในการสร้าง Pattern

 • สอนสร้าง Beat แบบพื้นฐานโดย Channel Rack

 • เทคนิคการจัดการ Loop เสียงเพื่อใช้งานได้ไหลลื่น

 • วิธี เชื่อมต่อกับหน้าต่าง Mixer

Intro.jpg
Chapter 5 หน้าต่าง Piano Roll 1
 • แนะนำเมนูต่างๆในหน้าต่าง Piano roll

 • การใช้คำสั่งตัวช่วยในการเขียนโน็ตให้ลงจังหว่ะ

 • ปรับแต่งโน็ตให้มีความเป็นธรรมชาติเหมือนคนเล่นจริง

 • สอนเขียน Hihat แบบง่ายๆ

 • สอนใช้ฟังก์ชั่น Snap to Grid ในการสร้างจังหว่ะต่างๆ

 • สอนเขียนโน็ต Melody แบบง่ายๆ

Intro.jpg
Chapter 7 หน้าต่าง Playlist & Sample 1
 • สอนการใช้งานฟังก์ชั่น Pattern ในการเรียบเรียงเพลง

 • วิธีนำ Loop เสียงมาเรียบเรียงในหน้าต่าง Pattern

 • สอนวิธีจัดการต่างๆในหน้าต่าง Playlist เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน (Workflow)

 • สอนใช้แถบเครื่องมือต่างๆในหน้าต่างนี้

 • สอนเปลี่ยน Key Loop Sample เสียงต่างๆ

 • การปรับค่า แก้ไข Loop Sample เสียง

Intro.jpg
Chapter 9 หน้าต่าง Mixer
 • อธิบายการทำงานและหน้าที่ของหน้าต่าง Mixer

 • แนะนำฟังก์ชั่นต่างๆใน Mixer

 • การเปลี่ยนมุมมองใน Mixer

 • การ Setting เพื่ออัดเสียงร้อง

 • การใส่ Plugin Effect ต่างๆในการ Mix Mastering เพลง

 • การเชื่อต่อในส่วนเมนูต่างๆกับหน้า Mixer

Intro.jpg
Chapter 2 Menu Bar 2
 • สอนโหมด Play back การฟังเสียงต่างๆในโปรแกรม

 • การปรับความเร็ว Tempo

 • วิธีเปิด ปิด หน้าต่างการทำงานต่างๆ

 • สอนการใช้ฟังก์ชั่น Tab ในการเคาะหาความเร็วของ Loop Sample

Intro.jpg
Chapter 4 แนะนำ Plugin น่าใช้
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Plugin ใน FL Studio

 • แนะนำ Instrument Plugin ที่ใช้สร้างเสียงต่างๆ

 • แนะนำ Effect Plugin ที่ใช้สร้างเสียงเอฟเฟค

Intro.jpg
Chapter 6 หน้าต่าง Piano Roll 2
 • สอนใช้งาน Ghost Channel

 • การใช้คำสั่งคีย์ลัดต่างๆในการเขียนโน็ต

 • สอนใช้ Tools ต่างๆที่เป็นตัวช่วยในการเขียนโน็ต

Intro.jpg
Chapter 8 หน้าต่าง Playlist & Sample 2
 • การสร้าง Marker ในการกำหนดท่อนเพลงต่างๆในหน้าต่าง Playlist

 • สอนหา Tempo ของ Loop Sampler เสียงต่างๆ

 • สอนเปลี่ยนและแก้ไข ความเร็วของ Loop Sample

 • สอนรวมคลิป Audio File

 • วิธีเปลี่ยนชื่อ ใส่สีต่างๆ

 • วิธีเชื่อมต่อไปในส่วนของ หน้าต่าง Mixer

Intro.jpg
Chapter 10 แนะนำวิธี Export ไฟล์
 • สอนวิธีต่างๆในการ Export file

 • โหมดและ Option ต่างๆ

 • อธิบายการปรับค่า Setting ต่างๆในหน้าต่าง Export

bottom of page