กลอง ให้กระแทก ทำอย่างไร ?
วันนี้เรามีเทคนิค วิธี Mix กลอง ให้กระแทกมาแนะนำเพื่อนๆสายกลองกันครับ

ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการอัดเสียงกลองจริงๆ รวมไปถึงกลองที่ใช้เสียงสังเคราะห์จาก Plugin ครับ

เราไปดูที่เทคนิคแรกกันเลย นั้นก็คือ การ EQ ให้กับเสียงกลองครับ


1.การ EQ ให้กับเสียงกลอง


การ EQ Kick Drum สามารถ Boost ย่านความถี่ 80 - 120Hz ได้เพราะเป็น Bass Room ของเสียง Kick Drum

และสามารถ Cut ย่าน 300 - 600Hz ลงได้เพราะเป็นย่านที่มีเสียง Boomy หรือเสียงอู้ ส่วนใครที่ใช้การอัดเสียงจากกลองจริงๆ

จะต้อง Cut ย่าน 2kHz - 4kHz เพื่อลดเสียง Noise


การ EQ ของ Snare Drum ใช้ Low Cut Filter ได้ตั้งแต่ 60 - 100Hz เพิื่อให้ Kick มี Space และสามารถ Boost ย่าน 300 - 600Hz

เพื่อเพิ่มพลังให้กับเสียง Snare ได้ และในย่านความถี่ตั้งแต่ 2kHz - 4kHz สามารถ Boost เพื่อให้เสียงนั้นคมและกระแทกขึ้นได้

และในย่าน Air เราสามารถใช้ High Shelf เพื่อให้เสียง Snare มีความใสมากยิ่งขึ้น2.การ Compress ให้กับเสียงกลอง