รวมคำศัพท์ยอดฮิตที่ใช้ในการทำเพลงวันนี้เรามีคำศัพท์ที่ใช้ในการทำเพลง มาฝากกันครับ ซึ่งจำเป็นแน่นอนกับการทำเพลง

หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ใน Post นี้แล้วไปดูกันที่คำศัพท์แรกเลยครับ


1.Bit depth


เป็นคำที่บอกถึงอัตราบิต หรือการแบ่งย่อยของจุดสูงสุด และจุดต่ำสุดของสัญญาณ โดยทั่วไปคลื่นเสียงจะสวิงทั้งฝั่งบวกและลบ การสวิงขึ้นลงนี้แหละครับเรียกว่า Dynamic Range

Bit depth จึงถูกนำมาวัดค่าจุดสูงสุดและตํ่าสุดของสัญญาณ2.Sampling Rate


คือความละเอียดในการบันทึกเสียงต่างๆ ใช้หน่วยเป็น Khz เป็นความละเอยีดที่ระบุว่าเสียงนั้น อยู่ในความถี่เท่าไหร

เช่น ค่า Sampling Rate 44 Khz ก็หมายถึงในคลื่นเสียง จะมีการระบุตำแหน่งของความถี่เสียง 4 หมื่นจุด3.Mix Bus


ช่องทางการส่งสัญญาณเสียงช่วยในการส่งและรับระหว่าง Channels มันจะทำหน้าที่นำสัญญาน Input จากหลายๆ Channel รวมกันไปที่ Channel เดียวกัน

สามารถใช้ในกรณีที่เราจะต้องการ Mix เสียงกลองต่างๆที่มีอุปกรณ์หลายชิ้น แต่สามารถทำได้ทีเดียวโดยไม่ต้องไปทำทีละอุปกรณ์