เครื่องดนตรีประเภทไหน ควรทำ Mono,Stereo
วันนี้เรามีสาระความรู้ เกี่ยวกับการจัดวางเค