เราไม่ทำ Mastering เพลงได้ไหม ?
Mastering เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการของการทําเพลง ขั้นตอนนี้เราจะมาดูในส่วนของความดังเป็นหลักเลยครับ

แต่นอกจากความดังแล้วนะครับ เราก็จะมาดูในส่วนขององค์ประกอบทั้งหมดของเพลงเราด้วยถ้าเกิดว่าเราทํา Mastering แล้วเนี้ย เพลงของเรานะครับ จะมีมิติ มี Dynamic ที่ดีนะครับ เช่นถ้าเกิดว่าคุณลองจินตนาการนะครับ

เพลงของคุณก็จะมี Instrument หลากหลายอย่างเลย เช่น กลอง เบส กีตาร์ ร้อง คีย์บอร์ด หรืออาจจะมีมากมาย นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมี Instrument เนี้ยค่อนข้างเยอะเลยครับ ถ้าคุณไม่ทํา Mastering เลยเนี้ย เหมือนกับว่า ของคุณทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่กลมเป็นเนื้อเดียวกัน

พูดง่ายๆ แหละ เหมือนมากันคนละวงนะครับ