Dynamic Range คืออะไร ?Dynamic Range คือ ความกว้างของระดับเสียง โดยวัดจากจุดที่ระดับเสียงเบาที่สุด เทียบกับจุดที่มีระดับเสียงดังที่สุด

หรือเรียกง่ายๆว่า ความแตกต่างกันระหว่างความดังและความเบาครับ


มักจะมีคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยๆ นั้นก็คือ เพลงไม่มี Dynamic Range ซึ่งถ้าดูจาก Waveform เสียง

จะเห็นเลยครับว่า ความหนาของ Waveform นั้นมีเท่าๆกัน นี้คือเป็นการบ่งบอกว่า เพลงนั้น มี Dynamic Range ที่น้อย

โดยเฉพาะเพลงแนว EDM หรือเพลงแนว Rock Metal หนักๆนั้นเองครับ