Ear Candy คืออะไร ?
วันนี้เรามีเทคนิคการทำเพลงให้ดูมีมิติ และน่าสนใจมากขึ้น มาฝากกันครับ

นั้นก็คือ เทคนิค Ear Candy


Ear Candy หรือที่แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆ นั้นก็คือ การใส่ขนมให้กับหูของเรา

มันเป็นการใส่ลูกเล่นต่างๆ ลงในเสียงร้องและเครื่องดนตรีที่อยู่ในเพลงของเราครับ

ซึ่งจะเป็นการทำให้เสียงร้องและเครื่องดนตรีต่างๆในเพลงของเรา มีมิติและลูกเล่นม