Filter และ Cutoff แตกต่างกันอย่างไร ?
วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกัน ระหว่างความแตกต่างของ Filter และ Cutoff ครับ

ซึ่งเราจะไปดูในส่วนของ Filter กันก่อนเลยครับ


Filter คือ ตัวกรองสัญญาณคลื่นความถี่เสียงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ว่าต้องการจะให้คลื่นความถี่เสียงในย่านไหน

ให้สามารถผ่านไปได้ ยกตัวอย่างเช่น LPF ตัว Filter มันก็จะกรองแค่ย่านความถี่ตํ่าให้ผ่านไปได้เท่านั้น และ Filter จะตัดย่านความถี่สูงออกทั้งหมดครับ

Filter จะสามารถ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทนั้นก็คือ


1.LPF (Low Pass Filter) กรองย่านความถี่เสียงตํ่าให้ผ่านไปได้

2.HPF (High Pass Filter) กรองย่านความถี่เสียงสูงให้ผ่านไปได้

3.BPF (Band Pass Filter) ตัดย่านความถี่เสียงสูงและตํ่าออก และปล่อยให้ย่านความถี่ตั้งแต่ 80Hz - 16kHz ผ่านไปได้

**Band Pass Filter สามารถใช้ได้ในรูปแบบ Digital เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ในเครื่อง Analog**

4.BSF (Band Stop Filter) สามารถเลือกย่านความถี่เสียง ที่เราไม่ต้องการ และตัดย่านนั้นออกไปได้ จึงถูกเรียกว่า Band Stop Filter หรือ Nocth Filter

**Band Pass Filter สามารถใช้ได้ในรูปแบบ Digital เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ในเครื่อง Analog**


และ Filter ที่ถูกใช้งานหลักๆนั้นก็คือ (Low Pass Filter,High Pass Filter) เพราะมันสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบ Digital และ Analog

แต่ถ้าเป็น (Band Pass Filter,Band Stop Filter) จะพบได้ตาม Plugin หรือ DAW ต่างๆเท่านั้นครับ

ซึ่ง Filter แต่ละรูปแบบ ก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันครับ สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน

ว่าต้องการแบบไหน ต่อไปเราไปดูในส่วนของ Cutoff กันเลยครับCutoff คือตัว Block สัญญาณเสียง ที่สามารถ Block ได้ทั้งย่าน Low และ High ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในการทำให้เสียงนั้น

ออกมาไม่ได้ ไม่หมดครับ ยกตัวอย่างเช่น การทำให้เสียง Synth นั้นได้ความรู้สึกค่อยๆเปิดทีละนิด จนเป็นเสียง Synth แบบเต็มๆเสียง

โดยเฉพาะ เพลง EDM จะใช้ตัว Cutoff นี้ใส่กับเสียง Synth และเสียง Bass ครับ