Low Pass Filter คืออะไร ?
วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ Low Pass Filter กันครับ

ซึ่งมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

ตัดเสียงที่ไม่พึ่งประสงค์ออก หรือการใช้ปรับแต่งค่า Equalizer ต่างๆ

ให้ได้เสียงที่ดีและมี Character มากยิ่งขึ้น


เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Low Pass Filter กันครับ

Low Pass Filter หรือเรียกอีกอย่างว่า High Cut มันคือตัวกรองความถี่เสียง Low Frequency

ให้ผ่านไปได้ หรือพูดง่ายๆ มันจะตัดย่านความถี่เสียง High Frequency ออกนั้นเองครับ


เราสามารถเลือก Low Pass Filter ให้กรองย่านความถี่เสียงได้ตามที่เราต้องการใน Plugin EQ ต่างๆ

ซึ่งโดยปกติแล้วจะเริ่มที่ประมาน 16kHz ขึ้นไป หรือปรับตามความต้องการของเราโดย Low Pass Filter จะถูกใช้ในกรณีที่เกิดเสียง Noise,เสียง Harshness หรือเสียงแหลมที่ทำให้แสบหู

Low Pass Filter จะช่วยตัดเสียงเหล่านี้ออกไปทันทีครับ