Plugin ฟรี ! แค่ปุ่มเดียว เสียงแน่นขึ้น
วันนี้เรามี Plugin ฟรี มาแนะนำกันครับ นั้นก็คือ Softube Saturation Knob

ซึ่งมันคือ Plugin Saturation ที่สามารถสร้าง Harmony ให้กับกลอง,เบส และเสียงร้องได้

ด้วยการปรับปุ่ม Knob แค่ปุ่มเดียวครับ