top of page

Presets คืออะไร


Presets คือ ชุดการปรับแต่งค่าต่างๆ ที่ถูกปรับ หรือถูก Develop มาแล้ว จัดเรียงตามความเหมาะสม และได้ถูกเซฟเก็บไว้ เพื่อเรียกใช้ในครั้งต่อไปได้ครับ เช่น


Presets แต่งเสียงร้อง

หรือ Presets Mastering ครับ


เปรียบเสมือนชุดคำสั่ง หรือ Shortcut สำเร็จรูปที่ปรับค่าต่างๆทำมาเรียบร้อยแล้วครับ

Youtube : Tong Apollo

Instagram : classabytongapollo

Facebook : สอนทำเพลงออนไลน์ Class A by Tong Apollo

TikTok : Class A by Tong Apollo

Comments


bottom of page