top of page

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ  

  Preset ทั้งหมดของเรา  

คอร์สเรียนออนไลน์ทั้งหมด

02.2.jpg

Cover Music

เรียนคอร์สนี้แล้วจะทำ cover 

หรือจะทำเพลงของตัวเองก็ได้

โดยจะสอนตั้งแต่อัดร้อง ทำดนตรี

มิกซ์มาสเตอริ่งจนจบเพลง

94768231_3143320585734005_23426210375076

สอนทำเพลง Pop

สอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนจบเพลงแบบมาสเตอริ่ง  เนื้อหาเข้าใจง่าย

สอนแบบทำตามทีละขั้นตอน 

94173719_3011043612267074_18739325251732

สอนทำเพลง EDM

สอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนจบเพลงแบบมาสเตอริ่ง  เนื้อหาเข้าใจง่าย

สอนแบบทำตามทีละขั้นตอน 

94443246_2892487424153154_89008620664248

สอนใช้โปรแกรม

 Logic Pro X

เรียนคอร์สนี้แล้วจะทำ cover 

หรือจะทำเพลงของตัวเองก็ได้

โดยจะสอนตั้งแต่อัดร้อง ทำดนตรี

มิกซ์มาสเตอริ่งจนจบเพลง

94351077_538498367100701_770160880827079

สอนใช้ Plugin

Sylenth 1

สอนการใช้งาน Plugin Sylenth 1

ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการสร้างเสียงแบบ Advance 

.ใช้โปรแกรมทำเพลงไหนก็เรียนได้

94149412_3048323278553665_50738185251774

EDIT & Mash up

เรียนรู้วิธีการแก้ไข เพิ่ม ลดท่อนเพลง

 เพื่อนำไปใช้โชว์ สำหรับ DJ

bottom of page