top of page
Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (Logic Pro X).jpg

TONG APOLLO VOCAL PRESETS VOL.1

(LOGIC PRO X)

เสียงร้องพุ่ง มีมิติ โดย Presets แต่งเสียงร้องจาก Logic Pro X

03.png
Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (FL Studio).jpg

TONG APOLLO VOCAL PRESETS VOL.1

(FL STUDIO)

เนื้อเสียงหนา มีพลังด้วย Presets แต่งเสียงร้องจาก FL Studio

04.png
Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (Waves Plugin).jpg

แต่งเสียงร้องที่มีคุณภาพสูงโดย Plugin ที่ได้การยอมรับว่าดีที่สุด
จาก Waves Plugin ทำให้ได้เสียงร้องที่มาคุณภาพสูงสุด
เทียเท่าศิลปินระดับต่างประเทศ ใช้ได้ทุกโปรแกรม

TONG APOLLO VOCAL ULTIMATE 1

(WAVES PLUGIN)

Vocal Presets Ultimate.png
Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (Waves Plugin).jpg

TONG APOLLO VOCAL ULTIMATE 2

(WAVES PLUGIN)

แต่งเสียงร้องที่มีคุณภาพสูงโดย Waves Plugin
ในเวอร์ชั่นที่ 2 มาพร้อม Auto Tune
สุดพิเศษที่สามารถเปิดใช้ได้ทันที
สามารถแก้ไขเสียงร้องไม่ตรงคีย์
และเหมาะกับทุกแนวเพลง

Vocal Presets VOL2.png
Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (FL Studio).jpg

TONG APOLLO HIPHOP STAR EDITION VOCAL PRESETS

(FL STUDIO)

Voccal-Preset-Hiphop-Star-Fl-Studio.png

แต่งเสียงร้องให้เหมือนศิลปิน HipHop ระดับโลก
ด้วย Presets เสียงร้องจาก FL Studio

Tong Apollo Vocal Presets Shop 2 (Logic Pro X).jpg
Voccal-Preset-Hiphop-Star-Logic-Pro-X.png

แต่งเสียงร้องให้เหมือนศิลปิน HipHop ระดับโลก
ด้วย Presets เสียงร้องจาก Logic Pro X

TONG APOLLO HIPHOP STAR EDITION VOCAL PRESETS

(LOGIC PRO X)

bottom of page